Laubova

flat reconstruction study

architect: Klára Valová, Eva mohylová visualization: Firla-visual